TERAPIE HOLISTYCZNE 
  
Terapie holistyczneBiocybernetykaRezonans biocybernetycznyKontakt
 

Terapie holistyczne

Medycyna holistyczna to całościowe podejście do człowieka. Jej celem jest przywracanie zdrowia pacjenta w wielu wymiarach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Opiera się na założeniu, że poszczególne sfery człowieka stanowią jedność. Bioterapeuta dysponując wieloma metodami, m.in. nowoczesnymi technikami diagnostyki kwantowej, jakim jest biorezonans, precyzyjnie lokalizuje źródła zgłaszanych problemów. W trakcie prowadzonej terapii nie leczy się jednostki chorobowej, lecz stara się dotrzeć do przyczyny problemu. 

Wykorzystuje się naturalne metody, mające swoje korzenie w medycynie ludowej różnych rejonów świata, dające każdemu możliwość uwolnienia się od różnych uzależnień.  W leczeniu holistycznym nie osądza się i nie stawia diagnoz, a symptomy choroby traktuje się jako cenne sygnały wewnętrznego konfliktu. Jedyne prawdziwe leczenie to proces wewnętrzny, który jest uruchamiany w trakcie leczenia holistycznego.  

Terapie te działają bardzo subtelnie na organizm i jedynie konsekwentne, systematyczne wzmacnianie osłabionych i zaburzonych systemów może przynieść zaskakująco pozytywne efekty. Mają one komplementarny 
charakter w stosunku do medycyny konwencjonalnej, którą wspierają i uzupełniają, a jednocześnie są praktykami niezależnymi. Bioterapeuta nie zajmuje się sferą zastrzeżoną prawnie dla lekarzy, a zwłaszcza diagnozowaniem jednostek chorobowych i terapią w sensie medycznym.

Terapie holistyczneBiocybernetykaRezonans biocybernetycznyKontakt